a/26l/ 《明史》(清)张廷玉 必赢365bet手机版_365bet国际赌场_手机365bet客户端
二十四史 | 四库全书 | 古今图书集成 | 历史人物 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 必赢365bet手机版 | 365bet国际赌场 | 手机365bet客户端 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 电子书下载 | 哈佛古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 部件查字 | 书法字典 | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名着 | 软件下载

历史 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

首页 > 史部 > 正史 >

《明史》

·(清)张廷玉
卷一 本纪第一
卷二 本纪第二
卷三 本纪第三
卷四 本纪第四
卷五 本纪第五
卷六 本纪第六
卷七 本纪第七
卷八 本纪第八
卷九 本纪第九
卷十 本纪第十
卷十一 本纪第十一
卷十二 本纪第十二
卷十三 本纪第十三
卷十四 本纪第十四
卷十五 本纪第十五
卷十六 本纪第十六
卷十七 本纪第十七
卷十八 本纪第十八
卷十九 本纪第十九
卷二十 本纪第二十
卷二十一 本纪第二十一
卷二十二 本纪第二十二
卷二十三 本纪第二十三
卷二十四 本纪第二十四
卷二十五 志第一
卷二十六 志第二
卷二十七 志第三
卷二十八 志第四
卷二十九 志第五
卷三十 志第六
卷三十一 志第七
卷三十二 志第八
卷三十三 志第九
卷三十四 志第十
卷三十五 志第十一
卷三十六 志第十二
卷三十七 志第十三
卷三十八 志第十四
卷三十九 志第十五
卷四十 志第十六
卷四十一 志第十七
卷四十二 志第十八
卷四十三 志第十九
卷四十四 志第二十
卷四十五 志第二十一
卷四十六 志第二十二
卷四十七 志第二十三
卷四十八 志第二十四
卷四十九 志第二十五
卷五十 志第二十六
卷五十一 志第二十七
卷五十二 志第二十八
卷五十三 志第二十九
卷五十四 志第三十
卷五十五 志第三十一
卷五十六 志第三十二
卷五十七 志第三十三
卷五十八 志第三十四
卷五十九 志第三十五
卷六十 志第三十六
卷六十一 志第三十七
卷六十二 志第三十八
卷六十三 志第三十九
卷六十四 志第四十
卷六十五 志第四十一
卷六十六 志第四十二
卷六十七 志第四十三
卷六十八 志第四十四
卷六十九 志第四十五
卷七十 志第四十六
卷七十一 志第四十七
卷七十二 志第四十八
卷七十三 志第四十九
卷七十四 志第五十
卷七十五 志第五十一
卷七十六 志第五十二
卷七十七 志第五十三
卷七十八 志第五十四
卷七十九 志第五十五
卷八十 志第五十六
卷八十一 志第五十七
卷八十二 志第五十八
卷八十三 志第五十九
卷八十四 志第六十
卷八十五 志第六十一
卷八十六 志第六十二
卷八十七 志第六十三
卷八十八 志第六十四
卷八十九 志第六十五
卷九十 志第六十六
卷九十一 志第六十七
卷九十二 志第六十八
卷九十三 志第六十九
卷九十四 志第七十
卷九十五 志第七十一
卷九十六 志第七十二
卷九十七 志第七十三
卷九十八 志第七十四
卷九十九 志第七十五
卷一百 表第一
卷一百一 表第二
卷一百二 表第三
卷一百三 表第四
卷一百四 表第五
卷一百五 表第六
卷一百六 表第七
卷一百七 表第八
卷一百八 表第九
卷一百九 表第十
卷一百十 表第十一
卷一百十一 表第十二
卷一百十二 表第十三
卷一百十三 列传第一
卷一百十四 列传第二
卷一百十五 列传第三
卷一百十六 列传第四
卷一百十七 列传第五
卷一百十八 列传第六
卷一百十九 列传第七
卷一百二十 列传第八
卷一百二十一 列传第九
卷一百二十二 列传第十
卷一百二十三 列传第十一
卷一百二十四 列传第十二
卷一百二十五 列传第十三
卷一百二十六 列传第十四
卷一百二十七 列传第十五
卷一百二十八 列传第十六
卷一百二十九 列传第十七
卷一百三十 列传第十八
卷一百三十一 列传第十九
卷一百三十二 列传第二十
卷一百三十三 列传第二十一
卷一百三十四 列传第二十二
卷一百三十五 列传第二十三
卷一百三十六 列传第二十四
卷一百三十七 列传第二十五
卷一百三十八 列传第二十六
卷一百三十九 列传第二十七
卷一百四十 列传第二十八
卷一百四十一 列传第二十九
卷一百四十二 列传第三十
卷一百四十三 列传第三十一
卷一百四十四 列传第三十二
卷一百四十五 列传第三十三
卷一百四十六 列传第三十四
卷一百四十七 列传第三十五
卷一百四十八 列传第三十六
卷一百四十九 列传第三十七
卷一百五十 列传第三十八
卷一百五十一 列传第三十九
卷一百五十二 列传第四十
卷一百五十三 列传第四十一
卷一百五十四 列传第四十二
卷一百五十五 列传第四十三
卷一百五十六 列传第四十四
卷一百五十七 列传第四十五
卷一百五十八 列传第四十六
卷一百五十九 列传第四十七
卷一百六十 列传第四十八
卷一百六十一 列传第四十九
卷一百六十二 列传第五十
卷一百六十三 列传第五十一
卷一百六十四 列传第五十二
卷一百六十五 列传第五十三
卷一百六十六 列传第五十四
卷一百六十七 列传第五十五
卷一百六十八 列传第五十六
卷一百六十九 列传第五十七
卷一百七十 列传第五十八
卷一百七十一 列传第五十九
卷一百七十二 列传第六十
卷一百七十三 列传第六十一
卷一百七十四 列传第六十二
卷一百七十五 列传第六十三
卷一百七十六 列传第六十四
卷一百七十七 列传第六十五
卷一百七十八 列传第六十六
卷一百七十九 列传第六十七
卷一百八十 列传第六十八
卷一百八十一 列传第六十九
卷一百八十二 列传第七十
卷一百八十三 列传第七十一
卷一百八十四 列传第七十二
卷一百八十五 列传第七十三
卷一百八十六 列传第七十四
卷一百八十七 列传第七十五
卷一百八十八 列传第七十六
卷一百八十九 列传第七十七
卷一百九十 列传第七十八
卷一百九十一 列传第七十九
卷一百九十二 列传第八十
卷一百九十三 列传第八十一
卷一百九十四 列传第八十二
卷一百九十五 列传第八十三
卷一百九十六 列传第八十四
卷一百九十七 列传第八十五
卷一百九十八 列传第八十六
卷一百九十九 列传第八十七
卷二百 列传第八十八
卷二百一 列传第八十九
卷二百二 列传第九十
卷二百三 列传第九十一
卷二百四 列传第九十二
卷二百五 列传第九十三
卷二百六 列传第九十四
卷二百七 列传第九十五
卷二百八 列传第九十六
卷二百九 列传第九十七
卷二百十 列传第九十八
卷二百十一 列传第九十九
卷二百十二 列传第一百
卷二百十三 列传第一百一
卷二百十四 列传第一百二
卷二百十五 列传第一百三
卷二百十六 列传第一百四
卷二百十七 列传第一百五
卷二百十八 列传第一百六
卷二百十九 列传第一百七
卷二百二十 列传第一百八
卷二百二十一 列传第一百九
卷二百二十二 列传第一百十
卷二百二十三 列传第一百十一
卷二百二十四 列传第一百十二
卷二百二十五 列传第一百十三
卷二百二十六 列传第一百十四
卷二百二十七 列传第一百十五
卷二百二十八 列传第一百十六
卷二百二十九 列传第一百十七
卷二百三十 列传第一百十八
卷二百三十一 列传第一百十九
卷二百三十二 列传第一百二十
卷二百三十三 列传第一百二十一
卷二百三十四 列传第一百二十二
卷二百三十五 列传第一百二十三
卷二百三十六 列传第一百二十四
卷二百三十七 列传第一百二十五
卷二百三十八 列传一百二十六
卷二百三十九 列传第一百二十七
卷二百四十 列传第一百二十八
卷二百四十一 列传第一百二十九
卷二百四十二 列传第一百三十
卷二百四十三 列传第一百三十一
卷二百四十四 列传第一百三十二
卷二百四十五 列传第一百三十三
卷二百四十六 列传第一百三十四
卷二百四十七 列传第一百三十五
卷二百四十八 列传第一百三十六
卷二百四十九 列传第一百三十七
卷二百五十 列传第一百三十八
卷二百五十一 列传第一百三十九
卷二百五十二 列传第一百四十
卷二百五十三 列传第一百四十一
卷二百五十四 列传第一百四十二
卷二百五十五 列传第一百四十三
卷二百五十六 列传第一百四十四
卷二百五十七 列传第一百四十五
卷二百五十八 列传第一百四十六
卷二百五十九 列传第一百四十七
卷二百六十 列传第一百四十八
卷二百六十一 列传一百四十九
卷二百六十二 列传第一百五十
卷二百六十三 列传第一百五十一
卷二百六十四 列传第一百五十二
卷二百六十五 列传第一百五十三
卷二百六十六 列传第一百五十四
卷二百六十七 列传第一百五十五
卷二百六十八 列传第一百五十六
卷二百六十九 列传第一百五十七
卷二百七十 列传第一百五十八
卷二百七十一 列传第一百五十九
卷二百七十二 列传第一百六十
卷二百七十三 列传第一百六十一
卷二百七十四 列传第一百六十二
卷二百七十五 列传第一百六十三
卷二百七十六 列传第一百六十四
卷二百七十七 列传第一百六十五
卷二百七十八 列传第一百六十六
卷二百七十九 列传第一百六十七
卷二百八十 列传第一百六十八
卷二百八十一 列传第一百六十九
卷二百八十二 列传第一百七十
卷二百八十三 列传第一百七十一
卷二百八十四 列传第一百七十二
卷二百八十五 列传第一百七十三
卷二百八十六 列传第一百七十四
卷二百八十七 列传第一百七十五
卷二百八十八 列传第一百七十六
卷二百八十九 列传第一百七十七
卷二百九十 列传第一百七十八
卷二百九十一 列传第一百七十九
卷二百九十二 列传第一百八十
卷二百九十三 列传第一百八十一
卷二百九十四 列传第一百八十二
卷二百九十五 列传第一百八十三
卷二百九十六 列传第一百八十四
卷二百九十七 列传第一百八十五
卷二百九十八 列传第一百八十六
卷二百九十九 列传第一百八十七
卷三百 列传第一百八十八
卷三百一 列传第一百八十九
卷三百二 列传第一百九十
卷三百三 列传第一百九十一
卷三百四 列传第一百九十二
卷三百五 列传第一百九十三
卷三百六 列传第一百九十四
卷三百七 列传第一百九十五
卷三百八 列传第一百九十六
卷三百九 列传第一百九十七
卷三百十 列传第一百九十八
卷三百十一 列传第一百九十九
卷三百十二 列传第二百
卷三百十三 列传第二百一
卷三百十四 列传第二百二
卷三百十五 列传第二百三
卷三百十六 列传第二百四
卷三百十七 列传第二百五
卷三百十八 列传第二百六
卷三百十九 列传第二百七
卷三百二十 列传第二百八
卷三百二十一 列传第二百九
卷三百二十二 列传第二百十
卷三百二十三 列传第二百十一
卷三百二十四 列传第二百十二
卷三百二十五 列传第二百十三
卷三百二十六 列传第二百十四
卷三百二十七 列传第二百十五
卷三百二十八 列传第二百十六
卷三百二十九 列传第二百十七
卷三百三十 列传第二百十八
卷三百三十一 列传第二百十七
卷三百三十二 列传第二百二十
附录 张廷玉上明史表


国学迷 薛西原五言诗钞不分卷 又一卷 余泽集一卷补遗一卷 解字类抄不分卷 宣宗章皇帝御制官箴一卷 辨定嘉靖大礼议二卷 [浙江诸暨]暨阳开化宣氏宗谱六卷 跨鳌集三十卷 巴东县志十六卷首一卷 敕褒即墨县节孝録四卷首一卷 蒙情快史四卷 夹漈遗稿一卷 诗经通论十八卷 国初品级考一卷 南邨诗稾二十四卷 难经集注五卷 兰亭博议 药证忌宜一卷 不空羂索神变真言经三十卷 鳯洲笔记二十四卷 木南山馆词一卷 书经四卷 魏仲子集十卷 火龙神器阵法一卷 缁衣集传四卷 奉准总理各国衙门咨行洋务事宜册 读易纪闻六卷 天下郡国利病书一百二十卷 增订韵瑞不分卷 董玄宰先生诗六卷 大淸律集解附例三十卷附一卷 韩诗外传二卷 钦定四库全书简明目录二十卷 三国志校勘记六卷 同治元年壬戌恩科并补行咸丰十一年辛酉正科河南乡试朱卷一卷 霖庵遗稿一卷 南园诗集二卷补遗一卷 李卫公会昌一品集(李卫公文集)二十卷别集十卷外集四卷补遗一卷 论语注一卷 始兴记一卷 [浙江杭州]汪氏家谱一卷 张仲景伤寒论贯珠集八卷 建州私志三卷 [康熙]湘潭志七卷 实业敎育不分卷 嘉州二山志六卷 历代纪年十卷 武夷新集二十卷 女科辑要二卷 唐石经考正一卷 史说一卷 物理论一卷补遗一卷 皇明两朝疏抄二十卷 红蕉馆诗钞续一卷二续一卷 图画考七卷 资治通监二百九十四卷 [乾隆]英山县志二十六卷首一卷 安雅堂全集 [江苏苏州]包山郑氏族谱十二卷 公余日录一卷 墨薮 (3843) 书断 (3851) 书法苑 (3858) 画品 (3876) 续画品 (3879) 画后品 (3880) 画断 (3881) 法帖释文 (3887) 文房四谱 (3901) 砚谱 (3905) 香谱 (3923) 香后谱 (3928) 酒谱 (3944) 拾遗总录 (3959) 附宋本残卷 仇池笔记 (4001) 东轩杂录 (4053) 穆天子传 汉武帝内传 赵后外传 杨妃外传 列女传 高士传 逸士传 襄阳耆旧传 邺侯家传 名臣传 列仙传 神仙传 续仙传 王氏神仙传 高道传 西京杂记 两京杂记 秦京杂记 番禺杂记 大业杂记 玉箱杂记 青箱杂记 燕北杂记 洞冥记 拾遗记 冥祥记 齐谐记 续齐谐记 荆楚岁时记 秦中岁时记 洛阳伽蓝记 南部烟花记 河洛记 景龙文馆记 御史台记 封氏见闻记 庐陵官下记 海物异名记 唐宝记 水衡记 名画记 教坊记 庐山记 诸山记 海棠记 献替记 东观奏记 金銮密记 原化记 搜神记 述异记 广异记 集异录 录异记 卓异记 乘异记 仇池笔记(上) 仇池笔记(下) 幽明录 幽怪录 芝田录 纪异录 定命录 唐余录 稽神录 异人录 树萱录 北户录 潇湘录 羯鼓录 琵琶录 归田录 花木录 使辽录 启颜录 因话录 谈宾录 剧谈录 贾氏谈录 晋公谈录 先公谈录 侯鲭录 松窗杂录 明皇杂录 乐府杂录 见闻杂录 倦游杂录 东轩杂录 沂公笔录 集古目录 江南野录 湘山野录 云斋广录 异闻录 该闻录 见闻录 三朝圣政录 春明退朝录 幕府燕闲录 吉凶影响录 传灯录 汉武帝故事 开元天宝遗事
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 | | 作文范文
Copyright ? 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即删。scp168@qq.com

沪ICP备15009860号