a/28r/ 《新元史》柯劭忞 必赢365bet手机版_365bet国际赌场_手机365bet客户端
二十四史 | 四库全书 | 古今图书集成 | 历史人物 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经索引 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 电子书下载 | 哈佛古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 部件查字 | 书法字典 | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名着 | 软件下载

历史 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

首页 > 史部 > 正史 >

《新元史》

·柯劭忞
卷一·本纪第一
卷二·本纪第二
卷三·本纪第三
卷四·本纪第四
卷五·本纪第五
卷六·本纪第六
卷七·本纪第七
卷八·本纪第八
卷九·本纪第九
卷十·本纪第十
卷十一·本纪第十一
卷十二·本纪第十二
卷十三·本纪第十三
卷十四·本纪第十四
卷十五·本纪第十五
卷十六·本纪第十六
卷十七·本纪第十七
卷十八·本纪第十八
卷十九·本纪第十九
卷二十·本纪第二十
卷二十一·本纪第二十一
卷二十二·本纪第二十二
卷二十三·本纪第二十三
卷二十四·本纪第二十四
卷二十五·本纪第二十五
卷二十六·本纪第二十六
卷二十七·表第一
卷二十八·表第二
卷二十九·表第三
卷三十·表第四
卷三十一·表第五
卷三十二·表第六
卷三十三·表第七
卷三十四·志第一
卷三十五·志第二
卷三十六·志第三
卷三十七·志第四
卷三十八·志第五
卷三十九·志第六
卷四十·志第七
卷四十一·志第八
卷四十二·志第九
卷四十三·志第十
卷四十四·志第十一
卷四十五·志第十二
卷四十六·志第十三
卷四十七·志第十四
卷四十八·志第十五
卷四十九·志第十六
卷五十·志第十七
卷五十一·志第十八
卷五十二·志第十九
卷五十三·志第二十
卷五十四·志第二十一
卷五十五·志第二十二
卷五十六·志第二十三
卷五十七·志第二十四
卷五十八·志第二十五
卷五十九·志第二十六
卷六十·志第二十七
卷六十一·志第二十八
卷六十二·志第二十九
卷六十三·志第三十
卷六十四·志第三十一
卷六十五·志第三十二
卷六十六·志第三十三
卷六十七·志第三十四
卷六十八·志第三十五
卷六十九·志第三十六
卷七十·志第三十七
卷七十一·志第三十八
卷七十二·志第三十九
卷七十三·志第四十
卷七十四·志第四十一
卷七十五·志第四十二
卷七十六·志第四十三
卷七十七·志第四十四
卷七十八·志第四十五
卷七十九·志第四十六
卷八十·志第四十七
卷八十一·志第四十八
卷八十二·志第四十九
卷八十三·志第五十
卷八十四·志第五十一
卷八十五·志第五十二
卷八十六·志第五十三
卷八十七·志第五十四
卷八十八·志第五十五
卷八十九·志第五十六
卷九十·志第五十七
卷九十一·志第五十八
卷九十二·志第五十九
卷九十三·志第六十
卷九十四·志第六十一
卷九十五·志第六十二
卷九十六·志第六十三
卷九十七·志第六十四
卷九十八·志第六十五
卷九十九·志第六十六
卷一百·志第六十七
卷一百一·志第六十八
卷一百二·志第六十九
卷一百三·志第七十
卷一百四·列传第一
卷一百五·列传第二
卷一百六·列传第三
卷一百七·列传第四
卷一百八·列传第五
卷一百九·列传第六
卷一百一十·列传第七
卷一百十一·列传第八
卷一百十二·列传第九
卷一百十三·列传第十
卷一百十四·列传第十一
卷一百十五·列传第十二
卷一百十六·列传第十三
卷一百十七·列传第十四
卷一百十八·列传第十五
卷一百十九·列传第十六
卷一百二十·列传第十七
卷一百二十一·列传第十八
卷一百二十二·列传第十九
卷一百二十三·列传第二十
卷一百二十四·列传第二十一
卷一百二十五·列传第二十二
卷一百二十六·列传第二十三
卷一百二十七·列传第二十
卷一百二十八·列传第二十五
卷一百二十九·列传第二十六
卷一百三十·列传第二十七
卷一百三十一·列传第二十八
卷一百三十二·列传第二十九
卷一百三十三·列传第三十
卷一百三十四·列传第三十一
卷一百三十五·列传第三十二
卷一百三十六·列传第三十三
卷一百三十七·列传第三十四
卷一百三十八·列传第三十五
卷一百三十九·列传第三十六
卷一百四十·列传第三十七
卷一百四十一·列传第三十八
卷一百四十二·列传第三十九
卷一百四十三·列传第四十
卷一百四十四·列传第四十一
卷一百四十五·列传第四十二
卷一百四十六·列传第四十三
卷一百四十七·列传第四十四
卷一百四十八·列传第四十五
卷一百四十九·列传第四十六
卷一百五十·列传第四十七
卷一百五十一·列传第四十八
卷一百五十二·列传第四十九
卷一百五十三·列传第五十
卷一百五十四·列传第五十一
卷一百五十五·列传第五十二
卷一百五十六·列传第五十三
卷一百五十七·列传第五十四
卷一百五十八·列传第五十五
卷一百五十九·列传第五十六
卷一百六十·列传第五十七
卷一百六十一·列传第五十八
卷一百六十二·列传第五十九
卷一百六十三·列传第六十
卷一百六十四·列传第六十一
卷一百六十五·列传第六十二
卷一百六十六·列传第六十三
卷一百六十七·列传第六十四
卷一百六十八·列传第六十五
卷一百六十九·列传第六十六
卷一百七十·列传第六十七
卷一百七十一·列传第六十八
卷一百七十二·列传第六十九
卷一百七十三·列传第七十
卷一百七十四·列传第七十一
卷一百七十五·列传第七十二
卷一百七十六·列传第七十三
卷一百七十七·列传第七十四
卷一百七十八·列传第七十五
卷一百七十九·列传第七十六
卷一百八十·列传第七十七
卷一百八十一·列传第七十八
卷一百八十二·传第七十九
卷一百八十三·列传第八十
卷一百八十四·列传第八十一
卷一百八十五·列传第八十二
卷一百八十六·列传第八十三
卷一百八十七·列传第八十四
卷一百八十八·列传第八十五
卷一百八十九·列传第八十六
卷一百九十·列传第八十七
卷一百九十一·列传第八十八
卷一百九十二·列传第八十九
卷一百九十三·列传第九十
卷一百九十四·列传第九十一
卷一百九十五·列传第九十二
卷一百九十六·列传第九十三
卷一百九十七·列传第九十四
卷一百九十八·列传第九十五
卷一百九十九·列传第九十六
卷二百·列传第九十七
卷二百一·列传第九十八
卷二百二·列传第九十九
卷二百三·列传第一百
卷二百四·列传第一百一
卷二百五·列传第一百二
卷二百六·列传第一百三
卷二百七·列传第一百四
卷二百八·列传第一百五
卷二百九·列传第一百六
卷二百一十·列传第一百七
卷二百十一·列传第一百八
卷二百十二·列传第一百九
卷二百十三·列传第一百一十
卷二百十四·列传第一百十一
卷二百十五·列传第一百十一
卷二百十六·列传第一百十二
卷二百十七·列传第一百十三
卷二百十八·列传第一百十四
卷二百十九·列传第一百十五
卷二百二十·列传第一百十六
卷二百二十一·列传第一百十七
卷二百二十二·列传第一百十八
卷二百二十三·列传第一百十九
卷二百二十四·列传第一百二十
卷二百二十五·列传第一百二十一
卷二百二十六·列传第一百二十二
卷二百二十七·列传第一百二十三
卷二百二十八·列传第一百二十五
卷二百二十九·列传第一百二十五
卷二百三十·列传第一百二十六
卷二百三十一·列传第一百二十七
卷二百三十二·列传第一百二十八
卷二百三十三·列传第一百二十九
卷二百三十四·列传第一百三十一
卷二百三十五·列传第一百三十二
卷二百三十六·列传第一百三十三
卷二百三十七·列传第一百三十四
卷二百三十八·列传第一百三十五
卷二百三十九·列传第一百三十六
卷二百四十·列传第一百三十七
卷二百四十一·列传第一百三十八
卷二百四十二·列传一百三十九
卷二百四十三·列传第一百四十
卷二百四十四·列传第一百四十一
卷二百四十五·列传第一百四十二
卷二百四十六·列传第一百四十三
卷二百四十七·列传第一百四十四
卷二百四十八·列传第一百四十五
卷二百四十九·列传第一百四十六
卷二百五十·列传第一百四十七
卷二百五十一·列传第一百四十八
卷二百五十二·列传第一百四十九
卷二百五十三·列传第一百五十
卷二百五十四·列传第一百五十一
卷二百五十五·列传第一百五十二
卷二百五十六·列传第一百五十三
卷二百五十七·列传第一百五十四


国学迷 班马字类 汉隶字源 广干禄字书 古鼎法帖 汉隶释文 汉隶分韵 籀史 注叙古千文 叙古千文 庆元嘉定古器图 互注集韵 清勤堂法帖 字统 龙龛手鉴 法帖刊误 五音韵镜 大观法帖总释 诗古音 口诀 书录 书隐法 笔阵图 西汉字类 纂注礼部韵略 翰林禁经 临汝帖 笔苑文词 法帖字证 正俗字 书断例传 洪韵海源 互注尔雅贯类 诸家小学总录 集古系时 蕃汉语 字学摭要 次李翰蒙求 小学进业广记 蒙训 小学绀珠 小学讽咏 补注急就篇 字学摭要 史记 史记 汉书 後汉书 新校前汉书 汉书刊误 补注後汉志 三国志 晋书 晋书音义 宋书 南齐书 梁书 陈书 後魏书 後魏书纪 後魏书天文志 正定府志 五十卷首一卷 重修广平府志 六十三卷首一卷 通州志 十卷首一卷末一卷 蓟州志 十卷首一卷 直隶易州志 十八卷首一卷 涿州续志 十八卷 深州风土记 二十二卷表五卷 永清县志 二十五卷附文徵五卷 彰德府志 三十二卷首一卷 南阳府志 六卷 新修怀庆府志 三十二卷首一卷 卫辉府志 五十三卷首一卷末一卷 郑州志 十二卷首一卷 直隶汝州全志 十卷首一卷 禹州志 二十六卷 续修睢州志 十二卷首一卷 荥阳县志 十二卷 重修临颍县志 十六卷 昆明市志 鹤庆州志 三十二卷 续顺甯府志稿 三十八卷 罗平县志 六卷 建水州志 十六卷 续修河西县志 四卷 阿迷州志 二十四卷 龙陵县志 十六卷 赵州志 六卷 盐丰县志 十二卷 黄冈县志 二十四卷首一卷 襄阳县志 七卷首一卷 当阳县志 十八卷首一卷末一卷 当阳县补续志 四卷首一卷 钟祥县志 二十八卷 钟祥文徵 二卷 钟祥诗徵 二卷 随州志 三十二卷首一卷 大冶县志 十八卷首一卷 郧县志 十卷首一卷 监利县志 十二卷首一卷 公安县志 八卷首一卷 枣阳县志 三十四卷首一卷 如皋县志 二十四卷 泰州志 三十六卷首一卷 东台县志 四十卷 直隶通州志 二十二卷 光绪武进阳湖县志 三十卷首一卷 阜甯县志 二十四卷首一卷 泰兴县志 二十六卷首一卷末一卷 川沙厅志 十四卷首一卷补遗一卷 盐城县志 十七卷首一卷 同治上江两县志 二十九卷首一卷 宁夏志 四卷首一卷 里塘志略 二卷 蒙古志 三卷 科布多政务总册 不分卷 ; 附 办理科布多军营粮饷清册 宣化府志 四十二卷首一卷 宣府镇志 四十二卷首一卷 延庆卫志 蔚县志 三十一卷 蔚州志补 十二卷首一卷 万全县志 十卷首一卷 崇阳县志 十二卷首一卷 江陵县志 五十八卷首一卷 贵池县志 四十四卷首一卷 贵赤县沿革表 重修成都县志 十六卷首一卷 资中县续修资州志 十卷 ; 附 民国实录 一卷 资阳县志 四十八卷首一卷 荣县志 十七篇 光绪井研志 四十二卷 璧山县志 十卷首一卷末一卷 永川县志 十卷首一卷 江津县志 十六卷首一卷志存一卷志余一卷 江北厅志 八卷首一卷 峨眉县续志 十卷首一卷 南溪县志 六卷 ; 南溪文徵 四卷 黔江县志 五卷首一卷 涪陵县续修涪州志 二十七卷 ; 附 民国纪事 一卷 奉节县志 三十六卷 忠州直隶州志 八卷 大甯县志 八卷首一卷 岳池县志 二十卷首一卷 射洪县志 十八卷 彰明县志 五十七卷首二卷 达县志 二十卷首一卷末一卷补遗二卷 正德兴宁志 四卷 兴宁县志 六卷 兴宁县志 十二卷 兴宁图志考 兴宁县山志 二卷 (民国)续修陕西通志稿 (乾隆)西安府志 (嘉庆)长安县志 (道光)蓝田县志 (乾隆)临潼县志 (嘉靖)高陵县志 (光绪)高陵县续志 (乾隆)[雩阝]县新志 (民国)重修户县志 (民国)[幸攵皿]周[厂至]县志 (民国)同官县志 (乾隆)续耀州志 (民国)宝鸡县志 (乾隆)重修凤翔府志 (乾隆)重修凤翔县志 (道光)重修千阳县志 (乾隆)陇州续志 (光绪)麟游县新志草 (乾隆)岐山县志 (光绪)岐山县志 (民国)岐山县志 (顺治)扶风县志 (嘉庆)扶风县志 (宣统)[眉阝]县志 (光绪)凤县志 (乾隆)咸阳县志 (民国)重修咸阳县志 (崇祯)醴泉县志 (乾隆)醴泉县志 (民国)续修醴泉县志稿
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 | | 作文范文
Copyright ? 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即删。scp168@qq.com

沪ICP备15009860号